Закључци са округлог стола 02.11.2021. године

На округлом столу одржаном 02.11.2021. године у организацији удружења Заштитник предузетника и привредника Србије на тему: 

„Реформа пореског система ради креирања подстицајног амбијента за домаће привреднике у циљу повећања стандарда запослених у приватном сектору и правна несигурност у раду пореских обвезника“ закључено је да постоји простор за смањење пореза и осталих оптерећења како на зараде тако и на мале бизнисе. Учесници су анализирали узроке превисоких оптерећења и дали су предлоге решења. 

Закључено је да су прегломазни намети са којима су домаћи привредници суочени директан узрочник ниског стандарда предузетника и  запослених у приватном сектору и великог црног тржишта рада. Да би се домаће предузетништво развило и да би новац настајао и остајао у Републици Србији потребно је да:

 • се драстично смање намети на зараде и на МСПП сектор – што је пракса у уређеним земљама коју је и Црна Гора најавила 
 • се обезбеде фер услови једнаки за све што подразумева прекид дискриминације домаћих привредника у односу на стране инвеститоре 
 • су модели пословања међусобно усклађени и прилагођени висини прихода 
 • службе буду сервис привреди и грађанима – а не средство за изнуду и репресију што подразумева промену регулативе по питању казнене политике  
 • прописи буду такви да не уводе у павну несигурност као што је пример месечног ПДВ обрасца који је у Републици Србији на 155 колона и 280 поља 
 • постоји дијалог који подразумева да се законодавац консултује са онима на које се закони односе уместо праксе доношења на брзину недовољно јасних закона што баца сумњу на сврху таквих закона 
 • да су обавезе и одговорности двосмерни, а не по принципу да за домаће привреднике важе само обавезе, а за државни апарат важе само права 
 • да се обезбеди медијска покривеност за глас привредника и запослених у приватном сектору уместо што се спроводи цензура оправданих критика постојећег пореског система 

Анализа учесника је показала да је високе намете који износе чак:

 • 60% на нето мале зараде због чега запосленом који зарађује новонајављени минималац држава прво узме 20,000 намета рсд од бруто плате и  остави га са свега 35,000 рсд што није довољно ни за минималну потрошчку корпу 
 • и до 95% на мале износе кад су у питању уговори о повременим пословима
 • и до 80% кад су у питању уговори о делу 
 • и до 100% кад су у питању предузетници јер се не узима у  обзир висина прихода 

могуће драстично смањити, за шта је потребно: 

 • проширење обухвата пореских обвезника који тренутно делују на црном тржишту, а који би прешли у легалне токове кад би намети били реални 
 • да се прекине са праксом субвенционисања страних инвеститора и да се субвенције обезбеде искључиво за домаћу пољопривреду као развојни потенцијал 
 • да Пореска управа спроведе контролу неплаћања пореза на добит у Србији од стране дела страних инвеститора која по анализи економисте Др Предрага Митровића оштети буџет за 4,5 милијарде евра годишње 
 • да се спречи шверц робе на царини, нелегални токови акцизне робе и крађе струје, неплаћање пореза и доприноса од стране јавних  предузећа губиташа чиме се прави штета буџету РС од преко 12 милијарди евра по анализи г. Драган Радовића 
 • домаћинско опхођење према буџету које укључује процесуирање актера преплаћених јавних набавки 
 • оптимизација јавне управе и укидање фантомских радних места преко којих се злоупотребљава новац пореских обвезника 

С обзиром да је Министарство финансија изашло са објавом да су „остварени буџетски приходи већи од планираних“  и да је „приоритет подизање атрактивности наше економије и подизање животног стандарда грађана“ сматрамо да је право време за хитно смањење намета на зараде, смањење намета на  приватни сектор и обештећење пензионера којима су зарађене пензије неосновано умањене. 

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“

www.zastitnik-pps.rs