Удружење подржава захтеве Рачуноводствене коморе Србије

У вези Закона о фискализацији,  Закона о електронским фактурама и Закона о архивирању подржали смо захтеве који су изнети на скупу привредника и рачуновођа у Нишу и који су 27.01.2022. године предати Министарству финансија од стране Рачуноводствене коморе Србије 

https://www.racunovodstvenakomora.rs/2022/01/27/u-ministarstvo-finansija-predati-zakljucci-sa-odrzanih-skupova-racunovodja-i-privrednika-sa-zahtevom-za-odlaganje-i-izmenu-vise-vaznih-zakonskih-propisa/