Учлани се!

Удружење ЗППС је кровна организација која окупља предузетнике и привреднике који желе да учествују у креирању привредног амбијента подстицајног за домаће предузетништво. Наше активности су усмерене ка унапређењу услова пословања јер

БЕЗ ДОМАЋЕ ПРИВРЕДЕ НЕМА ЈАКЕ ДРЖАВЕ.

Сви чланови одбора и заступници удружења су ентузијасти који желе уређен систем који ће представљати сервис привредницима и ангажовани су без накнаде.

Учлањењем јачате удружење. Масовност даје потребну снагу за остваривање циљева.

Пуноправни члан – 600 динара месечно

Шта добијам као пуноправни члан:

  • Умрежавање са другим предузетницима и привредницима у циљу сарадње и проширења пословања
  • Савети стручњака из области књиговодства, права и пореских прописа
  • Промовисање бизниса постављањем података на сајту удружења без накнаде
  • Могућност активног учествовања на унапређењу услова пословања и на реализацији осталих циљева удружења
  • Информације о актуелностима и изменама закона
  • Једна едукација годишње бесплатна и погодности за учешће на разним стручним едукацијама и конференцијама
  • Месечни билтен
  • Право гласања и учествовања у одлукама Скупштине удружења

Начин плаћања: месечно, тромесечно, полугодишње, годишње по избору.
Прималац: Заштитник предузетника и привредника Србије, Стевана Марковића 2/6, Београд
Сврха уплате: Чланарина
Текући рачун удружења бр :325-9500500480919-23 ОТП БАНКА

Придружени члан– без накнаде

Шта добијам као придружени члан:

  • Могућност регистрације на месечни билтен удружења
  • Учешће у дискусијама на ФБ групи удружењa: FACEBOOK GRUPA>>

Активности удружења можеш подржати донацијом.
Прималац: Заштитник предузетника и привредника Србије, Стевана Марковића 2/6, Београд
Сврха уплате: Донација
Текући рачун удружења бр :325-9500500480919-23 ОТП БАНКА

Пуноправни члан
600,00

Месечна чланарина

Начин плаћања:
месечно на т.р. удружења бр:
325-9500500480919-23
ОТП БАНКА.
Пуноправни члан
1800,00

Тромесечна чланарина

Начин плаћања:
тромесечно на т.р. удружења бр:
325-9500500480919-23
ОТП БАНКА.
Пуноправни члан
3600,00

Шестомесечна чланарина

Начин плаћања:
шестомесечно на т.р. удружења бр:
325-9500500480919-23
ОТП БАНКА.
Пуноправни члан
7200,00

Годишња чланарина

Начин плаћања:
једном годишње на т.р. удружења бр:
325-9500500480919-23
ОТП БАНКА.
Придружени члан
Без накнаде

Без накнаде

Активности удружења можеш подржати донацијом на т.р. удружења бр:
325-9500500480919-23
ОТП БАНКА