Предлог Пореској управи за унапређење процедура приликом контрола

Предлог Пореској управи за унапређење процедура приликом контрола

ПОРЕСКА УПРАВА РС Саве Машковића 3-5 Београд   13.07.2023.   Предмет : Иницијатива „Не затварај“ – предлог усаглашавања поступања у пракси са регулативом   Поштовани,   У наставку састанка одржаног
Иницијатива „Не затварај“ – састанак са Пореском управом РС

Иницијатива „Не затварај“ – састанак са Пореском управом РС

Представници удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“ и Уније послодаваца Зрењанин одржали су дана 04.07.2023. састанак са представницима Пореске управе Србије, поводом иницијативе „Не затварај“ – која за циљ има