Статут удружења

Оснивачка скупштина Удружења одржана је 1. августа 2020. године. Удружење је званично уписано у регистар удружења 7. августа 2020. године.

Статут удружења

Решење о оснивању и упис у регистар

Потврда о извршеној регистрацији