Шта доносе закони о е-фискализацији и е-фактурама домаћој привреди?

САОПШТЕЊЕ И ЗАКЉУЧЦИ

Округли сто удружења Заштитник предузетника и привредника Србије, Рачуноводствена комора Србије и удружења сервисера фискалних каса одржан 04. октобра 2021. године у Медија центру  https://www.youtube.com/watch?v=hx4uEG13z3w&t=4510s 

Закони који се доносе непромишљено, у погрешном моменту и без довољног учешћа оних на које се ти закони односе, доводе по погоршања привредног амбијента у којем домаћи привредници послују, што има негативан утицај на економију Републике Србије. Примера ради, непромишљено увођење теста самосталности паушалним делатностима је довело до гашења преко 20,000 предузетника и оштетило буџет по основу субвенција за квалификоване новозапослене раднике за милијарде динара. 

Е-фискализација и е-фактуре у овом погрешном моменту представљају непотребно оптерећење већ ослабљене привреде, а не растерећење и ни на који начин неће допринети сузбијању црног тржишта већ ће га повећати. Ако о конкурентности одлучује 7% великих у односу на 93% предузетника, микро и малих правних лица регистрованих у Републици Србији којима је ово додатно оптерећење у време пандемије, треба се запитати зашто се оптерећују они који у највећој мери пуне буџет све ове године. На овај начин се прави штета онима који раде легално, а корист имају само софтверске куће и велике корпорације којима је важно да преузму тржиште од малих привредника. Многе одредбе у овим законима су проблематичне и недовољно јасно дефинисане:

  • привредници већ имају касе које су повезане са пореском управом
  • онај ко ради на црно, није регистрован и нема касу и даље ће радити на тај начин
  • правити додатан трошак у години кризе је бесмислено, посебно кад су у питању угрожене делатности
  • увођење каса паушалним делатностима нема утицаја на висину пореза који се плаћа и допринеће да многи од њих пређу да раде на црно
  • е-фискализација може имати смисла тек кад се регулишу производња и увоз робе на црно
  • е-фактуре ће допринети да многи привредници изађу из система ПДВ-а што је неповољно по буџет РС
  • код е-фактура не постоји јасан механизам заштите пословних података од крађе и одговорност посредника је недефинисана

Предлажемо да се примена оба закона заустави на две године односно до окончања ковид кризе и да се у међувремену боље дефинишу проблематичне одредбе тих закона.

Подсећамо да је и Рачуноводствена комора Србије у својим иницијативама и стручним анализама ка Министратсву финансија тражила заустављање доношења штетних прописа јер Министарство финансија нема адекватну анализу штетности примене појединих прописа који су оптеретили правну сигурност и пословни амбијент за рад привредника, рачуновођа и осталих пореских обвезника. Из истог разлога и птете која се у континуитету узрокује домаћој привреди удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ је послало захтев Скупштини Србије да се изврши надзор над радом Министарства финансија.