Србију развијати подршком домаћим привредницима

„Преговори у Социјално-економском савету о висини минималне зараде обесмислили су функцију синдиката и послодаваца, с обзиром да су представници државе унапред најавили и прогласили износ минималца без намере да уреде систем пореза и доприноса“ 

https://nezavisnost.org/predrag-mitrovic-srbiju-razvijati-podrskom-domacim-privrednicima/