Скупштина удружења

Скупштина удружења

Скупштина удружења

Дана 27.01.2024. одржана је редовна скупштина удружења на којој је презентован извештај о раду удружења и једногласно су усвојене све тачке дневног реда : одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја, извештај УО, извештај НО и именован је нови Главни одбор удружења.

1 . Izvestaj o radu udruzenja za 2023. godinu

2 . odluka o usvajanju finansijskog izvestaja

3. Izvestaj UO za 2023. godinu

4. Izvestaj NO

Zapisnik sa skupstine 27.1.24. potpisano