Представнице удружења Заштитник предузетника и привредника Србије састале су се данас са новим Министром привреде

Састали смо се са новим Министром Привреде

Састали смо се са новим Министром Привреде

Представнице удружења Заштитник предузетника и привредника Србије састале су се данас са новим Министром

привреде. Министра смо упознали са поднетим иницијативама, петицијама и активностима удружења који за циљ имају унапређење привредног амбијента за домаће привреднике и предузетнике. Пренели смо очекивања привредника да се Министарство привреде, као ресорно министарство, интензивније укључи у питања која се тичу унапређења привредног амбијента.

Као једна од најбитнијих ставки назначена је лоша пракса затварања живих бизниса на 15/90 дана од стране Пореске управе. Договорено је да ће удружење у наредном периоду поднети иницијативу за измену ове регулативе којом се чини штета привреди, запосленима и буџету.

Указали смо и на незаконитост тренутног начина функционисања Привредне коморе Србије и предали смо иницијативу Форума привредника Чачка за изменом Закона о привредној комори.

Састанак је одржан у позитивном духу и међусобном разумевању да је развој домаће привреде и предузетништва у интересу свих нас.

Текст дописа предатог Министарству привреде налази се на следећем линку: Pregled-aktivnosti-min-privrede

https://privreda.gov.rs/lat/aktuelno/vesti-i-saopstenja/ministar-basta-razgovarao-je-danas-sa-predstavnicama-udruzenja-zastitnik-preduzetnika-i-privrednika