Редовна годишња скупштина

На редовној годишњој скупштини одржаној 17.06.2021. усвојен је редован годишњи финансијски извештај за 2020 годину, извештај Управног одбора за 2020. годину и усмени извештај Надзорног одбора који није имао примебде на рад представника удружења у 2020. години. 

Удружење ће наставити са активностима које за циљ имају унапређење привредног амбијента за предузетнике и привреднике са домаћим капиталом . 

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“