Редовна годишња седница удружења

Дана 30.03.2022. са почетком у 17 часова одржана је редовна годишња седница удружења „Заштитник предузетника  и привредника Србије“ на којој је усвојен финансијски извештај за 2021. годину