Рачуноводствена комора Србије

Делатности које су ослобођене обавезног евидентирања промета на мало преко електронског фискланог уређаја, према Уредби која је у примени од 01. јануара 2022. године и делатности које , од тада, губе то право 

https://www.racunovodstvenakomora.rs/2021/04/12/delatnosti-koje-su-oslobodjene-obaveznog-evidentiranja-prometa-na-malo-preko-elektronskog-fiskalnog-uredjaja-prema-uredbi-koja-je-u-primeni-od-1-janura-2022-g-i-delatnosti-koje-od-tada-gube-to-prav/