Процедура наплате накнаде за токове отпада приликом увоза робе

Удружење покреће иницијативу и ангажује адвокатске канцеларије

Удружење се ангажовало јер нам је велики број чланова скренуо пажњу на ову штетну праксу Агенције за заштиту животне средине због чега смо одлучили да ангажујемо адвокатске канцеларије и покренемо иницијативу да се процес поједностави и унапреди што је у интересу привредника, буџета РС и животне средине јер ће се накнада наплаћивати ефикасније, привредници неће бити изложени правној несигурности и компликованим процедурама, а Агенција за заштиту животне средине ће испуњавати своју функцију.

Очекујемо да Агенција за заштиту животне средине и Министарство за заштиту животне средине у интересу свих страна усвоје овај предлог по хитном поступку , повуку све покренуте прекршајне пријаве и обезбеде ефикасну и једноставну процедуру наплате накнаде за токове отпада и исту преусмере у наменски буџет за екологију.

ОПШИРНИЈЕ