Пријава пословног простора убудуће електронски

Пријава пословног простора убудуће електронски

Пријава пословног простора убудуће електронски

Министарство финансија донело је Правилник којим се уређује пријављивање пословног

простора у којима се складишти роба. Пријава пословног простора убудуће електронским путем.

Prijava poslovnog prostora ubuduće elektronski, preko portala Poreske