Предлог програма за сузбијање сиве економије

Саопштење 

Поводом позива Министарства финансија за јавну расправу у вези Програма за сузбијање сиве економије 2022-2025 удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ доставило је коментаре и предлоге решења која укључују:

  • смањење оптерећења на мале зараде како би се подигао стандард запослених у приватном сектору, уз реформу пореског система на праведан и свеобухватан
  • смањење административних и фискалних оптерећења на мале бизнисе како би било исплативије радити легално у односу на садашње стање где је вишеструко исплативије радити нерегистровани на црно. Ова тачка укључује ревидирање Закона о фискализацији, Закона о електронским фактурама и осталих релевантних закона. 
  • професионализација државних служби у циљу обезбеђивања ефикасног сервиса привреди и грађанима
  • измена казнене регулативе на гардациону и сврсисходну која ће узимати у обзир суштину изнад форме и економску моћ привредних субјеката. Ова тачка укључује захтев да се прекине пракса затварања живих бизниса од стране Пореске управе, а репресија да се преусмери на нелегално тржиште шверца, крупних утаја пореза изношењем новца у иностранство и на актере злоупотребе буџета 
  • једнака примена закона за све 

Уз коментаре су достављене анализе припремљене од стране стручних сарадника удружења, економисте Проф. др Предрага Митровића и пореског саветника економисте Дарка Мајсторовића. 

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“