Правна (не) сигурност у пословању пореских обвезника у Србији

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ у сарадњи са удружењем „Рачуноводствена комора Србије“ одржало је  02.06.2021. у Медија центру округли сто који се бавио темама  правне несигурности у раду пореских обвезника у Србији, а која настаје као последица преобимних и лоше дефинисаних процедура, неједнаке примене закона, високих оптерећења предузетника и домаћих привредника, високих оптерећења на мале зараде, субвенционисања страних инвеститора, репресивног односа према домаћим привредницима, недостатка адекватних модела пословања, непрофесионалности држаних служби, неефикасности и недостатка одговорности државног апарата. Округли сто је доступан на линку https://www.youtube.com/watch?v=VwqHeC1zZ98&t=18s 

Претходни округли сто на тему неопходности реформе пореског система, који је одржан 30.01.2021. године, можете погледати на линку https://www.youtube.com/watch?v=MwP9dWfIlN0 

Закључци са округлог стола су да је потребно: 

 • дефинисати добра и јасна правила, логичне и применљиве законе уз активно учешће струковних удружења уместо садашње праксе доношења закона на брзину који се касније уређују подзаконским актима и мишљењима министарстава која су често контрадикторна и производе правну несигурност 
 • поједноставити бирократске процедуре које доводе до увећања трошкова пословања и смањења продуктивности, укључујући образац ПО ПДВ који је на преко 280 поља уместо препоручених 36 поља и као што су процедуре које доводе до непотребног вишесатног чекања камиона на границама што проузрокује непотребне губитке
 • професионализовати државне службе и предвидети одговорност државног апарата за штету која се наноси пореским обвезницима и буџету Србије
 • редефинисати Закон о електронским фактурама и Закон о фискализацији који су донети на штету домаћих привредника
 • укинути тест самосталности који је довео до гашења великог броја предузетника
 • увести скале паушалног опорезивања
 • обезбедити праведан и прогресиван порески систем без обзира на врсту делатности
 • значајно смањити намете на мале бизнисе и обезбедити подстицајно окружење уместо репресивног 
 • значајно смањити намете на мале зараде како би се обезбедио адекватан стандард запосленима у приватном сектору
 • сузбити црно тржиште нерегистрованих субјеката и нелојалну конкуренцију
 • ревидирати казнену политику која се често користи несразмерно висини прекршаја и економској моћи пореског обвезника што доводи до њиховог гашења и преласка на црно тржиште
 • стимулативном пореском политиком проширити обухват пореских обвезника
 • напунити буџет у процењеном износу од 10-12 милијарди евра годишње које се тренутно губе кроз шверц робе и пласман „на црно“, крађу струје, намештање јавних набавки и дозвољавање страним инвеститорима изношење новца без плаћања пореза на добит путем трансферних цена и фактура за наводни консалтинг
 • провредницима са домаћим капиталом обезбедити једнаке подстицаје као страним инвеститорима
 • обезбедити експанзију примарног сектора и прераду производа уместо пласмана сировина
 • изједначити обавезе и одговорности рачуновођа који раде самостално као пружаоци рачуноводствених услуга са онима који су запослени код послодавца по уговору о раду
 • увести надлежност АПР-а у вези Закона о спречавању прања новца и тероризма, а умањити одговорности пружаоца рачуноводствених услуга. Појачати надзпр у АПР-у код регистрације привредних друштава и преноса удела, ко су стварни власници новца, који су замениле виртуелне валуте, од момента примене Закона о дигиталној имовини који ступа на снагу од 01.07.2021.
 • изменити Закон о рачуноводству и дефинисати да се не може бавити пружањем рачуноводствених услуга лице које је кривично кажњено према КЗ за привреду и имовину
 • укинути мишљења Министарства финансија које треба да замени став Пореске управе по питању прецизирања примене одређених пореских одредби
 • ојачати институцију Пореску управу  и вратити експозитуре у све градове, где су укинуте филијале јер је то у интересу правне сигурности за пореске обвезнике и за државу