Потенцијални ефекти сузбијања корупције и сиве економије на растерећење фискалних обавеза привредника и предузетника у Србији

Потенцијални ефекти сузбијања корупције и сиве економије на растерећење фискалних обавеза привредника и предузетника у Србији

Потенцијални ефекти сузбијања корупције и сиве економије на растерећење фискалних обавеза привредника и предузетника у Србији

Потенцијални ефекти сузбијања корупције и сиве економије на растерећење фискалних обавеза привредника и предузетника у Републици Србији

Линк: ZPPS analiza

Аутор : проф. др Предраг Митровић