Пореска управа од које би зеленаши и рекеташи имали шта да науче

Уколико сте закаснили само један дан са уплатом рате за одложене порезе и доприносе ревносна Пореска управа испоставља цео дуг на наплату. Не занима их да ли имате одакле да платите с обзиром на то да се пандемија није завршила. Не занима их да ли сте туристичка агенција, играоница, организатор догађаја, фотограф, музичар или нека друга делатност која треба да плаћа 110% намета, а ради са 5% капацитета. Не занима их да ли је у питању грешка банке или погрешан број налога јер су решења писана конфузно. Не занима их што ће репресијом уништити оне од којих живе. Не занима их јер су непрофесионани  и злонамерни кад су у питању домаћи привредници. Страни „инвеститори“ имају другачији третман. Живела Србија! 

https://beta.rs/ekonomija/ekonomija-srbija/142877-privrednici-poreska-uprava-i-za-zakasnjenje-uplate-rate-od-jednog-dana-ukida-reprogram-duga