Положај МСПП сектора и пољопривредних газдинстава у привредном систему Србије

Положај МСПП сектора и пољопривредних газдинстава у привредном систему Србије

 

Позивамо све заинтересоване  на трибину „Положај микро, мали и средњих привредних друштава предузетника и комерцијалних пољопривредних газдинстава у привредном систему Србије“.
Трибина ће се одржати у просторијама ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ у Чачку у уторак 13.06 у 18 сати.
Теме о којима ће се дискутовати и донети одговарајући закључци, садржани су у следећем:
1. Привредна комора Србије је законом проглашена искључивим представником и заступником интереса целокупне привреде према државним институцијама;
2. Уведено је обавезно чланство за сва привредна друштва, а предузетници су колективни чланови преко општих удружења предузетника.
3.Укинут је статус правног лица регионалним коморама, а њихова имовина приписана ПК Србије.
4. Укидањем регионалних комора , привредници немају никакав утицај на рад ПК Србије јер су онемогућени да имају своје представнике изабране по демократским процедурама чиме је погажено Уставом загарантовано право који гарантује сваком лицу да може слободно да предлаже и бира своје
представнике.
5. У Управном одбору ПК Србије, као најважнијем органу Коморе за односе са државним институцијама, већину чине представници страних корпорација (56% ), а потом представници крупног капитала и државне и јавне фирме (40%) и једна фирма из сектора средњих привредних друштава (4%).
6. Сектор микро, малих и средњих привредних друштава и предузетника
остварује око 60% нето профита наше привреде и запошљава преко 800.000 радника, а нема могућност да на организован начин утиче на услове пословања.
7. Комерцијална пољопривредна газдинства немају никакву организацију на националном нивоу, па самим тим немају ни могућност да утичу на креирање амбијента за њихово пословање.
8. Својим присуством помажете да повратимо одузета права и добијемо
одговарајуће место у организацији нашег друштва.