Петиција за укидање затварања легалних бизниса

Петиција за укидање затварања легалних бизниса

Петиција за укидање затварања легалних бизниса

Не затварајте легалне бизнисе на 15/90/360 дана!

Систем је постао једносмеран, репресиван према легално регистрованим

привредницима са домаћим капиталом, нефункционалан и непрофесионалан са застарелом пореском политиком због чега се шаље порука „радите на црно – исплативије је“.

Затварање живих бизниса – одредбе зпппа (и повезаних закона) се често користе као средство које одређени број инспектора пореске управе користи у циљу вршења репресије према уредно регистрованим привредницима и предузетницима и честа је ситуација да се правна неукост наведених привредних субјеката злоупотребљава тако што им се ускраћују информације о правима (супротно овом закону).

Пример је велики број објеката који се затварају на 15 дана, а затим постају предмет увлачења у коруптивне радње од стране тих истих инспектора по логици да је исплативије сарађивати на такав начин него се изложити ризику затварања на 90 дана и додатним новчаним казнама јер „увек могу нешто да нађу“.

Затварањем живих бизниса због минорних неслагања и техничко-административних пропуста чини се штета легално регистрованом привредном субјекту, запосленима и буџету РС.

Да би привредни амбијент био подстицајан, а легалан рад био исплатив потребно је изменити казнену регулативу на начин да се у свим пореским контролама и поступцима подразумева да порески службеник/инспектор има првенствено саветодавну улогу, да се код уочене неправилности оставља разуман рок за отклањање, а да се тек по поновљеној истој врсти прекршаја започиње примена казнених одредби и то градационо.

Због свега наведеног:

Позивамо предузетнике и домаће привреднике да потпишу петицију за укидање затварања легалних бизниса на 15/90/360 дана. Петицију можете потписати на линку: https://www.peticije.online/za_ukidanje_zatvaranja_legalnih_biznisa_na_1590365_dana

Уз Иницијативу, која је већ предата Министру привреде, доставићемо и петицију, зато је потребно да скупимо што више потписа.

 

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“