Петиција за доношење новог закона о Привредној комори

Петиција за доношење новог закона о Привредној комори

Петиција за доношење новог закона о Привредној комори

Позивамо привреднике, предузетнике и све остале заинтересоване да потпишу петицију за промену Закона о привредној комори на следећем линку :

https://www.peticije.online/inicijativa_za_donoenje_novog_zakona_o_privrednim_komorama_srbije? 

Разлози за покретање ове иницијативе су следећи:

  1. Привредна комора Србије је законом проглашена искључивим представником и заступником интереса целокупне привреде према државним инстутицијама
  2. Уведено је обавезно чланство за сва привредна друштва, а предузетници су колективни чланови преко општих удружења предузетника
  3. Укинут је статус правних лица регионалним коморама, а њихова имовина приписана је ПК Србије
  4. Укидањем регионалних комора, привредници немају никакав утицај на рад ПК Србије јер су онемогућени да имају своје представнике, изабране по демократским процедурама, чиме је погажено Уставом загарантовано право, које гарантује сваком лицу да може слободно да бира и предлаже своје представнике
  5. У управном одбору ПК Србије, као најважнијем органу Коморе за односе са државним институцијама, већину чине представници страних корпорација (56%), а потом представници крупног капитала, државне и јавне фирме (40%), а само један представник из сектора средњих привредних друштава (4%).
  6. Сектор микро, малих, средњих привредних друштава и предузетника остварује око 60% нето профита наше привреде и запошљава преко 800,000 радника, а нема могућност да на организован начин утиче на услове пословања
  7. Комерцијална пољопривредна газдинства немају никакву организацију на националном нивоу, па самим тим немају ни могућност да утичу на креирање амбијента за њихово пословање.