Петар Првуловић

Пројектовање и имплементација софтвера и веб сервиса, израда веб сајтова и продавница, курсеви програмирања, база података,  inhouse i onsite обуке за MS Office пакет и администрирање веб сајтова.