Партнерство за отворену управу – пети акциони план

Партнерство за отворену управу – пети акциони план

Партнерство за отворену управу – пети акциони план

На позив Министарства за државну управу и локалну самоуправу представници удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“ присуствовали су на консултативном састанку који је одржан 06.03.2023. године у хотелу Метропол на тему „Партнерство за отворену управу“  . Указали смо на проблематику једносмерности система у којем не постоји одговорност државних служби нити адекватан надзор где дописи стоје без одговора , а врата јавних служби се закључавају у радно време  – као што је то био случај са Министарством финансија 01.02.23.  кад је неко одлучио да закључа врата представницима привредника који пуне касу ове државе и захваљујући којима државни службеници примају плату, без обзира да ли раде свој посао савесно и професионално или не.

Тренутна неефикасност државне управе огледа се и у томе што поднете иницијативе струковних удружења стоје годинама без имплементације, уместо да се одмах приступи имплементацији јер су такве иницијативе по правилу у интересу свих.

Присутан је и недостатак партнерског односа државне управе и домаћих привредника што је потребно хитно мењати како порука државе не би била „радите на црно, исплативије је“.