Одговор на допис министарству финансија у вези пекара

Одговор на допис министарству финансија у вези пекара

У прилогу је допис који смо упутили Министарству финансија, у вези пекара, као и одговор Министарства.

Као што можете да видите, институције почињу да одговарају на дописе у све краћем временском року, што је за сваку похвалу, али и даље се држе далеко од суштине.

Ми нећемо одустати, настављамо даље, све док не почну да се баве суштином проблема, а то је непотребно затварање радњи на 15 дана и више, због мизерних пропуста у пословању.

Иако имамо право на жалбу, ми од тога немамо ништа, јер жалба не одлаже извршење решења о привременом затварању.