Одговор Министарства финансија поводом конференције

Одговор Министарства финансија поводом конференције

Одговор Министарства финансија поводом конференције

Одговор Министарства финансија можете видети на линку 

Одговор Министарства финансија сматрамо паушалним, непрофесионалним и неаргументованим где се у самом одговору потврђују одређени наводи са конференције , али делује да надлежно министарство нема знања да уочене проблеме реши.