Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ доставља следеће коментаре на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

  • Чланом 40. треба предвидети могућност да запослени ради по пар сати на више места на начин да свако може да уплати бруто надокнаду за одрађене сате без условљавања послодавца да плаћа пуне месечне доприносе за запослене који се ангажују повремено и без условљавања запослених да се пријављују путем уговора о делу и раду који несразмерно и неправедно умањују бруто зараду. Променом овог члана може се наћи адекватно и праведно решење за фрилансере и остале хонорарце за које годинама уназад нема праведног решења. 
  • Минималне бруто зараде не треба оптерећивати са више од 10% доприноса и треба их ослободити пореза. На тај начин ће се дићи стандард оних који највише раде, а најмање зарађују, разлика ће се прелити у потрошњу, а буџет неће имати последице ако најзад почне да се ради на спречавању рада на црно и нелојалне конкуренције. Преко минималног износа потребно је увести прогресивне преске стопе уз предвиђена додатна ослобођења за категорије којима је потребан подстицај (мајке са више деце, особе са инвалидитетом, запослени у руралним подручјима, стари занати, итд). Ти модели се примењују у уређеним земљама. 
  • Члан 44-47 – Прогресивне стопе доприноса или јединствене са предвиђеним ослобођењима по категоријама зарада (за минималце укупни доприноси не смеју прећи 10%) 
  • За осниваче који нису у радном односу сматрамо да је незаконита наплата доприноса и пореза путем формулара ПП ОД-О. То је ствар слободне воље оснивача привредних друштава. Једна особа може бити оснивач не десетине привредних друштаватако да је ова врста обрачуна бесмислена. 
  • Члан 65 – изједначити статус мајки предузетница са мајкама у осталим секторима и прекинути дискриминацију истих. 

Сматрамо да је потребна веома детаљна јавна расправа на тему измена горе наведеног закона у циљу формирања квалитетнијег, праведнијег и свеобухватнијег система наплате доприноса.