Министарству финансија: Сугестије и примедбе на нацрте закона

Министарству финансија: Сугестије и примедбе на нацрте закона

Министарству финансија: Сугестије и примедбе на нацрте закона

Министарству финансија:

ПРЕДМЕТ: Сугестије и примедбе на нацрт закона о изменама

и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима
на имовину, нацрт закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, нацрт закона о
изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, нацрт закона о изменама и допунама
Закона о проезу на доходак грађана, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање, нацрт закона о изменама и допунама Закона о
електронском фактурисању по позиву објављеном на сајту
https://www.mfin.gov.rs/propisi/nacrti-i-predlozi 07.11.2022. и 08.11.2022. године.

У вези свих горе наведених закона сматрамо да је рок од 7 дана за достављање предлога и
сугестија прекратак и да га треба померити до 07.12.2022. године како би предлози били
детаљније образложени.

Сугестије и примедбе

Проблематика: систем који је постао једносмеран, репресиван према легално регистрованим
привредницима са домаћим капиталом, нефункционалан и непрофесионалан са застарелом
пореском политиком због чега се шаље порука „радите на црно – исплативије је“.

Циљ: уређен систем, праведна и свеобухватна пореска политика са високим степеном
одговорности државног апарата, са циљем да привреда и државни апарат функционишу
партнерски са јасном поруком да је легалан рад пожељан и исплатив.

Алати: измена горе наведених закона, професионализација кадрова у државној управи,
подршка легално регистрованим привредницима и предузетницима током пословања.
Потребно је да државни апарат функционише као ефикасан сервис привреди која га својим
активностима и финансира.

Коментаре на сет финансијских закона можете видети на линку: Komentari-na-set-finansijski-zakona-nov-2022.pdf