Минималци за 2021. годину

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ је у више наврата обавестило Министарство за рад, Министарство финансија, репрезентативне синдикате и УПС о нашем ставу у вези преговора око минималних зарада.

Сматрамо да синдикати треба боље да заступају интересе запослених, УПС треба боље да заступа интересе послодаваца, а држава треба да преузме одговорност и почне да се понаша као партнер домаћој привреди у циљу подизања стандарда запослених у приватном сектору. У супротном ће ови преговори бити само још једна годишња представа.

  • Бруто у 2021 да буде 47.819 рсд (непромењено), од тога порези и доприноси на минималце маx 4.781 рсд, а да запосленима остане 43.038 рсд (уместо 30.367 рсд)
  • На тај начин ће се елиминисати рад на црно јер се ни послодавцима ни запосленима неће исплатити да раде на црно кад су порези примерени заради.
  • На тај начин ће се дићи стандард онима који највише раде, а најмање зарађују стога ће се разлика прелити у потрошњу.

Потребно је реформисати порески систем, увести прогресивно опорезивање, обезбедити пореске олакшице за угрожене категорије (жене са више деце, особе са инвалидитетом, запошљавање у руралним срединама, итд), укинути парафискалне намете, смањити прегломазну бирократију.

Услови пословања за предузетнике и остале домаће привреднике морају бити у духу развоја домаћег предузетништва јер приватни сектор привређује и за комплетан јавни сектор.

Послодавци нису против повећања зарада, већ против непропорционалних намета на зараде.

Запослени нису против послодаваца већ против непропорционалних намета које им држава узме од њихових зарада.

Talas.rs – Švedski standard u Srbiji – zašto moramo da oslobodimo privredu