Milena Amon: Država se ne ponaša po principima dobrog domaćina