Криминал Привредне коморе Србије

Криминал Привредне коморе Србије

Криминал Привредне коморе Србије

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ одавно указује на криминално понашање Привредне коморе Србије (ПКС).

Сматрамо да ПКС не ради у интересу домаће привреде и предузетништва већ искључиво у интересу страног и крупног капитала, због чега и примењује механизам принудне наплате чланарине јер се вероватно нико не би добровољно учланио у организацију која ради против његовог интереса. Поступање ПКС и сам Закон о ПКС представљају групо кршење Устава Републике Србије који у члану 55 каже „јемчи се слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења“ . Чланак на тему тужби ПКС је на линку https://forbes.n1info.rs/biznis/otkrivamo-zbog-cega-privredna-komora-srbije-tuzi-svoje-clanove/

ПКС такође грубо крши и Закон о удружењима који предвиђа следеће: Члан 19 – „Свако лице може под једнаким условима утврђеним Статутом да постане члан удружења“ – дакле може, а не мора. Даље у члану 21 – „Чланови управљају удружењем непосредно или преко својих изабраних представника у органима удружења“ – јасно је да су у случају ПКС чланови ту само да плаћају чланарину, али се ништа не питају кад је у питању избор руководства чиме ПКС грубо злоупотребљава свој статус.

Обавештавамо привреднике да је савет правника удружења да се обавезно оспоравају ИОС-и које ПКС шаље и који је једини документ који се користи као доказ приликом принудне наплате чланарине. При оспоравању ИОС-а тражити доказе од ПКС са је члан уредно позван на обавезну годишњу скупштину ПКС. Даље, потраживања ПКС застаревају после три године тако да је неопходно изјавити приговор застарелости.

Због свега наведеног од Министра привреде је тражена смена председника ПКС Марка Чадежа и предат је предлог измене Закона о ПКС. Петиција са предлогом измене закона налази се на линку https://www.peticije.online/inicijativa_za_donoenje_novog_zakona_o_privrednim_komorama_srbije

На овом линку је петиција за укидање принудних чланарина ПКС https://zastitnik-pps.rs/peticija-za-ukidanje-obaveznih-clanarina-privrednoj-komori/

Мишљење стручних сарадника удружења адвокатске канцеларије https://gmlaw.co.rs/ :

Питање члана: добио сам од ПКС допис којим ми потражују велики износ на име „чланарине“ за претходних седам година . Која су моја права?

„У складу са чланом 372. Закона о облигационим односима који се односи на “Повремена потраживања” и у ком је наведено да “Потраживања повремених давања која доспевају годишње или у краћим одређеним размацима времена (повремена потраживања), па било да се ради о споредним повременим потраживањима, као што је потраживање камата, било да се ради о таквим повременим потраживањима у којима се исцрпљује само право, као што је потраживање издржавања, застаревају за три године од доспелости сваког појединог давања”, чланарине које Привредна комора Србије потражује према привредним субјектима уписаним у Регистар привредних субјеката застаревају у року од 3 године од доспелости сваког појединог давања, те се у овим случајевима не може као рок застарелости узимати Општи рок застарелости од 10 година.
Сходно претходно наведеном Привредна комора Србије не може да потражује износе неплаћених чланарина за које је протекао рок застарелости од 3 године од доспелости сваког појединачног давања.
Овим путем позивамо све привредне субјекте од којих Привредна комора Србије потражује износе чланарина за више од 3 године да се могу обратити Удружењу “Заштитник предузетника и привредника Србије” (ЗППС) ради упућивања на могућности правне помоћи приликом истицања приговора застарелости за потраживања за која је протекао рок застарелости од 3 године.“