Коментари на нацрт Закона о електронском фактурисању

Коментари на нацрт Закона о електронском фактурисању

 У Београду

21.09.2023.  у 14:48

Министарству финансија, ПКС

Хвала вам на достављању позива за давање мишљења на допуну Закона о електронском фактурисању са обзиром да је образац за коментаре превише мали и неадекватан за овакву врсту коментарисања нећу га користити већ ћу своје мишљење изнети у слободној форми. Пре свега морам да кажем да смо много пута користећи разне медије, интернет апликације, интервјуе, електронске портале који се баве економским питањима као и кроз многобројне састанке и радне столове непрестано указивали на то да је Закон о електронском фактурисању лош, да је уопштено говорећи супротан закону о ПДВ-у да уноси генерално несигурност и пореске нејасноће у порески систем, те је свеукупно непотребан.

Са друге стране сматрам да ви као Привредна Комора не треба да будете климоглав ни једној институцији система,па ни Министарству финансија већ треба да служите привреди, а привреда је уколико то мало боље истражите, дубоко против оваквих промена које уводе огромну правну несигурност и чине цео систем нестабилним,док је посебно је угрожен Порески систем чије даље измене овог закона доводе до још веће компликованости и до још већег неразумевања оваквих Закона а све у циљу, можемо са сумњом рећи и потенцијалну крађу података од стране трећих лица путем оваквих софтвера.

Огроман проблем овог Закона чини и дупла евиденција пдв-а која је са становишта и прописа и привреде непотребна и ставља на терет нови додатни напор и нове додатне трошкове малом привреднику.Кажем малом привреднику јер мала привреда чини суштину сваке привреде па и наше,стога остаје нејасно основно питање у чијој је надлежности систем е-фактура пошто се овде Пореска управа помиње само као корисник тог система иако смо кроз многобројне апеле јавне критике говорили да је потребно да се овај систем, ако већ постоји, стави под окриљем Пореске управе како би се спречиле потенцијалне малверзације и злоупотребе а којих ће сигурно бити надаље.

Нова допуна Закона о електронском фактурисању у члану 4 предвиђа још даље компликовање већ постојећег компликованог система и уводи дуплу ПДВ евиденцију што је и недопустиво,економски неоправдано и непотребно јер се евиденција слична овој већ води у ПОПДВ обрасцу и подноси се Пореској Управи .
Међутим циљ нових закона није поједностављијвање и олакшање већ управо супротно,па добијамо додатно компликовање система и намерно изазивање правне несигурности тиме што уводи дуплу евиденцију сада и улазних фактура.

Рок за подношење овакве такозване електронске ПДВ евиденције је 10 дана по истеку периода за који се подноси.

Овде морам да напоменем да је узалудан израз електронска ПДВ евиденција јер се оваква ПДВ евиденција већ подноси на електронски начин Пореској управи према томе овај израз, поред тога што вербално нема смисла, он ни економски ни правно ни на било који други начин нема смисла, не само да нема смисла, већ ствара додатне трошкове и несигурност за привреду и за књиговође. Даље, у овој допуни Закона покушавате да уведете и обавезу евидентирања улазних рачуна то јест улазног ПДВ-а или претходног ПДВ-а јер је досадашњи систем ефактуре подразумева о само унос излазних фактура то јест оних фактура по којима је обвезник дужник ПДВ-а.
Сматрам да је нова допуна закона о ел фактурисању у супротности са чланом 50 став 1 Закона о ПДВ где закон о ПДВ-у дефинише рок предаје ПДВ пријаве па је то до 15 у месецу за претходни месец.

Надаље, невероватно је да смо једина земља у свету која има две одреднице за датум па се тако на једној фактури налази датум промета и датум издавања рачуна а поред тога налазе се и две одреднице за место па се уписује место промета робе или услуга и место издавања фактуре.

Може ли било ко економски писмен или разуман да објасни чему данас на електронској фактури служи датум издавања фактуре и како је могуће да овај датум безначајан јер се користи само датум промета па се тако долази до тога да се ПДВ обрачунава на датум промета робе и услуга а не на дан издавања фактуре што је опет супротно Закону о Рачуноводству јер како је могуће обрачунати ПДВ на дан промета ако се он разликује од датума издавања рачуна, па уколико је датум промета робе био 31.8 а датум издавања фактуре 30.9 ,како је могуће да пореска обавеза настане пре датума издавања фактура која је носиоц пословне промене по Закону о рачуноводству? Да ли је то зато што држава тражи да јој се плати ПДВ и пре настанка фактуре , како је то могуће?

Па у пракси имамо ситуацију да обрачунавамо ПДВ пре самог издавања рачуна или фактуре.
Ово је недопустиви и дубоко у супротности са Законом о рачуноводству. Па се тако раздвајају токови плаћања пореза и токови пословних промена у књиговодству.
Ово је у исто време у озбиљним економским системима какви ми нисмо и жалосно и смешно.

Дакле Како је могуће да порез по фактури настане пре издавања саме фактуре и упућујем питање надлежним из Министарства Финансија чему данас уопште служи датум издавања фактуре на такозваној електронској фактури?

Надаље, морам да питам надлежне из Министарства Финансија чему служе две одреднице за место промета односно место издавања фактуре ,и од каквог је утицаја служи место издавања фактуре ?

На овако важну тему и на важне пореске законе односно на материју која је претрпела највеће промене у целом економском систему ви сте доставили позив за доставу мишљења и коментара на овај нацрта Закону 20.септембра а већ 21.септембра дакле дан после тражите предају примедби и то до 16х.

Жалосна је још једна чињеница а то је да се овакве врсте примедби односно организовање давања јавних примедби и мишљења и коментара на овај закон организују само формално док се суштински ништа неће променити и нацрт закона какав јесте ући ће у процедуру а пошто у парламенту имамо дизаче руку а не људе који знају да прочитају а тек не да разумеју ову материју имаћемо и нажалост усвојен закон и нове додатне проблеме о којима смо већ раније причали.

Унели сте још једну правну за буну а то је да такозвана електронска фактура мора бити прихваћена до 15 у месецу за претходни месец то јест до задњег дана обрачуна ПДВ-а, сада уводите тзв. Електронску евиденцију ПДВ-а која је бесмислена,а предаје се до 10-тог у месецу па се ово коси са Законом о ПДВ-у.
Јер Како је могуће прихватити фактуру до 15-тог месецу и предати такозвану електронску евиденцију ПДВ-а до 10-тог у месецу
Изазвали сте још један правни парадокс а то је да је немогуће књижити закаснеле фактуре па тако добављач који нам је заборавио да фактурише услугу из маја месеца више не може да је фактурише у месецу октобру накнадно јер улазна фактура мора бити прихваћена само до 15-тог у месецу за предходни месец, тј. нисте објаснили шта се дешава са закаснелом фактурама које наше добављач са закашњењем шаље из разноразних разлога који се дешавају у привреди, као и шта је са закасним фактурама које ми упућујемо нашим купцима.

Сва ова питања су у ствари питања на која господа из Министарства Финансија нема одговора нити жели да их да,али зато желе увести додатне компликације,додатну правну и пореску несигурност и нејасноћу, повећати трошкове пословања, онемогућити предају извештаја на време и низ других несагледивих последица који ће ова измена донети.

Назалост било би тешко и немогуће сагледати све негативне последице доношења оваквих закона док позитивних нема јер нико нормалан и писмен неће се сложити да се воде дупле евиденције, да се скраћује време за подношење таквих дуплих евиденција,да се Закони компликују, да се доводе до нивоа неразумљивости грађанима, привреди и књиговођама и да на крају постављамо питање чија је и која бенефит оваквих закона и ко су ти људи у Министарству Финансија као праве овакве законе који иду само искључиво на штету привреди?

Допис саставио
Дипл.ец Дарко Мајсторовић