КДП – Консултант домаћих привредника бр 8

КДП – Консултант домаћих привредника бр 8

Ангажман физичких лица ван радног односа – уговор о допунском раду и уговор о делу 

Извор: http://www.tyb-cons.com/