КДП – Консултант домаћих привредника бр 13

КДП – Консултант домаћих привредника бр 13

Новине које доноси нови Закон о архивској грађи и архивској делатности 

Пише : Адвокат Филип Гњатовић https://beogradadvokati.rs/