КДП – Консултант домаћих привредника бр 11

КДП – Консултант домаћих привредника бр 11

Решење о извршењу – поступање и рокови 

Пише: Адвокат Марко Пантић