КДП – Консултант домаћих привредника бр 10

КДП – Консултант домаћих привредника бр 10

Утицај правне форме и модела опорезивања привредног субјекта на пореско оптерећење пословања 

Извор: http://www.tyb-cons.com/