Семинар на  тему „Радни односи“

Семинар на тему „Радни односи“

У сарадњи са адвокатском канцеларијом „ЂЈЦ“ удружење је подржало семинар који се одржао 28.09.2023. године на тему „Значај и обавезност примене Закона о раду у радноправним односима, са освртом на
Коментари на нацрт Закона о електронском фактурисању

Коментари на нацрт Закона о електронском фактурисању

У Београду 21.09.2023.  у 14:48 Министарству финансија, ПКС Хвала вам на достављању позива за давање мишљења на допуну Закона о електронском фактурисању са обзиром да је образац за коментаре превише