Како ускладити пословање са новим законом о архиви?

Поштовани привредници, 

Вероватно сте упознати са новим Законом о архивској грађи и архивској делатности који је почетком године ступио на снагу https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-arhivskoj-gradji-i-arhivskoj-delatnosti.html 

Рок дат за усклађивање пословања са њиме је 31.12.2021. године , а након овог датума инспекције ће моћи да примењују казнене одредбе Закона које су и овог пута непримерено високе. Санкције у случају неусклађивања су овим Законом драстично увећане и сада износе: 

  • од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара за правно лице
  • 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу

На овај начин су, на жалост, многи привредници стављени у незгодну позицију, суочени са роком који ускоро истиче и високим потенцијалним казнама. 

Имајући у виду озбиљност ситуације, Удружење „Заштитник ППС“ је одлучило да омогући добијање правне помоћи у сарадњи са адвокатским канцеларијама по повољнијим условима за све наше чланове како би своје пословање на време ускладили са Законом. Заинтересовани могу послати упит на zastitnik.mbs@gmail.com 

Предузетници за сада нису у обавези да достављају нормативна акта ни архивску књигу https://www.arhiv-beograda.org/rs/pravna-lica