Да ли сте имали инспекцијску контролу у предходне 3 године?

Да ли сте имали инспекцијску контролу у предходне 3 године?

Потребно је да учествујете у анкети, како би имали увид и информације са терена.

Анкета је анонимна.

[ah-survey-widget id=“1″]