Иницијатива за реформу коморског система – Форум привредника Чачак

Удружење „Форум привредника Чачак“ поднело је 29.03.2021. године кабинету председнице Владе Србије „Иницијативу за унапређење пословног амбијента у Србији изменом Закона о привредним коморама“. Дана 19.04.21. у просторијама удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“  одржан је састанак са представницима Форума приведника Чачка. Састанку су присуствовали г. Милић Поповић и г. Радисав Марјановић испред Форума и гђ-а Милена Амон и г. Дарко Гаковић испред Заштитника ППС.  Разматран је тренутни Закон о привредним коморама, недостатак функционалности ПКС по локалним самоуправама, начини унапређења привредног амбијента изменом Закона о привредним коморама, итд. 

Удружење „Заштитник ППС“ је сагласно да је потребна измена Закона о коморама и сматрамо да иницијатива  треба да иде у правцу у којем се струковна удружења могу самостално оснивати према Закону о коморама, а не само по Закону о удружењима. Што се тиче ПКС слажемо се да је тренутна структура неодржива и да је регионалним коморама потребно вратити статус правних лица како би се њихов рад оснажио на локалу, а противимо се обавезном чланству и принудним чланаринама које намеће ПКС. 

Сагласили смо се да је што пре потребно организовати ширу дебату на ову тему којој би пристуствовали представници државног апарата, правници, представници заинтересованих струковних удружења и удружења привредника. 

Удружења ће наставити да сарађују на темама које за циљ имају унапређење привредног амбијента за домаће привреднике. 

У Београду, 19.04.2021. године