Иницијатива за оцену уставности Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19

Иницијатива за оцену уставности Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ поднело је иницијативу Уставном суду из разлога што се привредницима, без јасног образложења, ограничава радно време, а не смањују им се трошкови пословања нити им се нуди помоћ.