Фискализација – саопштење после одржаног састанка са Министарством финансија и Пореском управом

Дана 31.01.2022. године одржан је састанак удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“ и удружења „Рачуноводствена комора Србије“ са представницима Министарства финансија и Пoреске управе на тему фискализације и е фактура

На састанку је образложен захтев за одлагањем примене ова два закона из следећих разлога:
? неусклађеност Закона о фискализацији и Закона о електронским фактурама са Законом о рачуноводству, Законом о ПДВ-у и другим законима о чему је РКС дала детаљно образложење
? захтева се укључивање шифре делатности 85.5 остало образовање у уредбу којом се изузимају одређене делатности , из разлога који су наведени у допису Министарству финансија
? у складу са изјавом министра финансија да ће нова фискализација бити потпуно бесплатна тражили смо да се обезбеди потпуно бесплатна апликација у власништву Пореске управе без једнократних и без месечних трошкова. Ово је посебно битно за делатности које немају потребу да свакодневно издају фискалне рачуне стога нема оправдања ни економске логике да се намећу додатни трошкови
? још увек се налазимо у кризном периоду због пандемије стога је нелогично излагати угрожене делатности новим трошковима
? због заштите података тражи се избацивање посредника из Закона о електронском фактурисању и да систем пређе са е управе на Пореску управу
Представницима Пореске управе скренули смо пажњу да је лоша и економски погрешна пракса вршити репресију према легално регистрованим привредним субјектима и да сматрамо да ПУ не чини довољно напора како би се сузбило црно тржиште. Акценат је на неприхватљивој казненој регулативи која се , кршећи принцип сразмерности, користи да би се живи бизниси затварали на 15/90 дана. Поново је уручена наша представка у вези случаја где је ПУ смрт запосленог рачунала у смањење броја радника и потраживала сав износ назад са каматама, иако су ПИД уредно били плаћени.
Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“