Еко такса – извештај са састанка 21.01.2021.

У Министарству за заштиту животне средине данас је одржан дуго очекивани састанак представника Министарства и удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“ на тему такозване еко-таксе. 

Представници „Заштитника ППС“ изнели су замерке на тренутни систем наплате еко-таксе и предали представницима Министарства иницијативу поднету Уставном суду ради поништаја уредбе о еко-такси. Од Министарства је тражено да се наплата еко таксе по садашњем систему обустави. 

Представницима Министарства је указано да је наплата еко таксе ступила на снагу у тренутку када су предузетници и привредници већ исцрпљениефектима пандемије корона вируса. Са друге стране, овај додатни намет привредници не сматрају праведним, јер се њиме привреда оптерећује без довољно јасног и издиференцираног критеријума утицаја делатности на животну средину, само на основу формално пријављене делатности, величине фирме и годишњег промета. Постоје апсурдне ситуације где еко-таксу морају да плате и делатности за које је тешко замислити да имају било какав утицај на животну средину. 

Представницима Министарства је указано на раније објављене случајеве где су еколошки фондови коришћени ненаменски, као и на чињеницу да привредници не виде јасну везу између новца који се плаћа на име еко-таксе и било каквих еколошких пројеката које држава спроводи. Због свега тога, удружење „Заштитник ППС“ сматра да у садашњем облику еко-такса представља само додатни парафискални намет, увелико исцрпљеној привреди. 

Министарство је јасно одбило да се наплата еко таксе у садашњем облику обустави, али је изразило начелну спремност да размотри предлоге о правичној наплати еко-таксе. Представници Министарства су на састанку били фокусирани на изношење података о разним еколошким иницијативама које држава наводно спроводи или планира да спроведе.

Очекивано, представници Министарства новац привредника и пердузетника Србије узимају здраво за готово и нису показали довољно заинтересованости за проблеме привреде која еколошке пројекте својим новцем треба да финансира, нити за правичнију расподелу терета финансирања. 

Удружење „Заштитник ППС“ стога сматра да је потребно да предузетници и привредници појачају притисак на државу како би били довољно озбиљно схваћени и како би интереси привредника, који својим новцем државу финансирају, били постављени као приоритет државним органима. 

Захтевамо:

– укидање Уредбе о еко такси у садашњем облику

– редефинисање Уредбе по јасним критеријумима у сарадњи  са привредницима и еколошким удружењима

– наменски карактер, а не да средства иду у општи буџет 

– независан надзор над пројектима и трошењем средстава од стране представника реномираних еколошких организација