Еко такса – допис Министарству за заштиту животне средине

Еко такса – допис Министарству за заштиту животне средине

Предмет – таксе и намети привреди по основу екологије

Поштовани,

Поводом „Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада“ (Службени Гласник РС бр. 86/2019 и 89/2019 – даље: „Уредба“) такозвана еко-такса, обавештавамо Вас да имамо озбиљне замерке у погледу начина на који Уредба уређује питање еко-таксе као и начина на који се она примењује.

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ поднело је иницијативу Уставном суду за оцену уставности и законитости Уредбе, а исто су учинила и друга удружења. 

Наш став је да у тренутном облику еко-такса представља само још један парафискални намет који је уведен под изговором племенитог циља као што је заштита животне средине. 

Сви намети који се прикупљају по основу Закона о заштити животне средине морају се трошити искључиво наменски и не могу имати општи карактер, без обзира што је тако прописано Законом о буџетском систему јер на тај начин ти намети губе свој смисао и постају парафискалитети које привредници нису сагласни да финансирају. 

Привредници су еколошки освешћени и немају ништа против плаћања накнаде за заштиту животне средине, под претпоставком да се та накнада утврди на  бази објективних мерила загађености и да се користи наменски (да се уведе као дестинирани јавни приход). Уредба не испуњава те претпоставке, због чега изражавамо нашу забринутост да је реч о намету који није намењен сврси заштите животне средине. 

Потребно је ревидирати садашње праксе (законе,уредбе и прописе) и наставити са оснивањем зелених савета при локалним самоуправама. Неопходно је формирати независно контролно тело сачињено од представника еколошких организација које ће контролисати да ли се средства намењена за екологију троше наменски и да се не злоупотребљавају на фиктивне пројекте. 

Очекујемо од Министарства за заштиту животне средине да предузме конкретне кораке и исправи лошу дугогодишњу праксу која има негативан утицај по нашу околину и друштво. 

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ 

Иницијативу подржавају следеће организације:

Покрет „Одбранимо реке Старе планине“

Иницијатива „Битка за Власину“

Иницијатива „Одбранимо Злотску реку“

Удружење „Борани се питају“

Покрет „Одбранимо шуме Фрушке горе“

Еколошко удружење „Рзав“

Коалиција организација за борбу против корупције у животној средини

ЕЦ „Станиште“ Вршац