Коме упутити питања везана за систем е фактура?

Коме упутити питања везана за систем е фактура?

Коме упутити питања везана за систем е фактура?

Молимо све чланове да питања везано за е фактуре упућују корисничком центру

Министарства финансија на тел. 011/7777-600 или на мејл podrskaefaktura@mfin.gov.rs
Упутство за коришћење налази се на следећем линку https://www.youtube.com/watch?v=5-lY2mGjikY 
Удружење је од Министарства финансија тражило одлагање примене овог закона до решења уочених проблема у које спадају:
– проблем потенцијалне крађе података који представљају пословну тајну привредних субјеката (количине и врсте роба и услуга, цене, итд)
– неповезаност система е фискализације и е фактура због чега долази до конфузије и компликација у пословању
– потреба да се систем пребаци на Пореску управу са Е управе
– компликовање пословања због система у којем је предвиђено електронско издавање фактура, док се отпремнице шаљу у папирној верзији јер је потребан потпис код пријема робе тако да су потребне две радње за једну активност
– конфузија која је настала јер је део привредних субјеката обвезник е фактура, а део није што проузрокује додатни посао и вођење више евиденција уместо једне