Чедомир Кокановић

Адвокат из Београда, рођен 1975. године. Дипломирани правник и мастер пословне администрације. У адвокатским водама 20 година у областима привреда, рударство и геолошка истраживања, некретнине. Велико искуство у законодавном раду. Говорим енглески језик.
Удружењу сам се придружио јер је Србији потребна темељна реформа пословног окружења. Државне институције морају да се „изврну наопачке“ и потпуно прилагоде малом и средњем бизнису који ствара највећу вредност.