Број запослених у приватном сектору

Структура тржишта рада

УКупно запослених : 2,288,308 од тога

Јавни сектор: 605,947

Правна лица: 1,225,819

Предузетници: 397,516

Индивидуални пољопривредници: 59,026

*Републички завод за статистику

*Четврти квартал 2021