ArhInGreen

Пројектовање и инжењеринг

Погодност за чланове удружења „Заштитник ППС“ – 10% попуст на све услуге 

  • Архитектонско пројектовање објеката, припрема документације за поступак добијања грађевинске дозволе, употребне дозволе 
  • Припрема документације за озакоњење/легализацију објеката и израда извештаја о затеченом стању
  • Пројектовање енергетски ефикасних објеката и израда документације за адаптацију, санацију, реконструкцију објеката у циљу боље оптимизације и енергетске санације објеката
  • Консултантске услуге у избору најповољније локације за изградњу, могућност изградње на локацијама и припрема пројектног задатка
  • Промоција одрживих и енергетски ефикасних архитектонско/грађевинских материјала путем блог странице www.arhigreen.rs/blog која је активна 5 година и има све већу читаност публике