Anketa tržišta telekomunikacija za preduzetnike i privrednike

Anketa tržišta telekomunikacija za preduzetnike i privrednike

Anketa tržišta telekomunikacija za preduzetnike i privrednike

Удружење „ Заштитник предузетника и привредника Србије“ у циљу транспарентности и унапређења квалитета телекомуникационих услуга за Предузетнике и Привреднике Србије спроводи мини анкету.