Анализа сарадње пореских обвезника и рачуновођа са државним институцијама, преласком на електронску комуникацију

Конференција за штампу и саопштење 

Из године у годину понавља се и погоршава проблем који рачуновође имају приликом предаје статистичких и финансијских извештаја за које је рок 28.02. јер систем АПР-а за пријем извештаја не функционише како треба. Из тог разлога Рачуноводствена комора Србије организовала је конференцију за медије у којој су учествовали представници УРИКС-а и удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“  https://www.youtube.com/watch?v=gbRmC5KNXv4 

Удружења рачуновођа и удружења привредника су тражила да се рок за доставу помери на 31. март, а систем оспособи. АПР негора одговорност, иако је од 2015. године, кад је уведена обавеза електронског подношења извештаја, до данас наплатила наканду у износу од милијарду триста милиона динара за посао који књиговође одраде, а није обезбедила адекватан информациони систем. 

Из Рачуноводствене коморе Србије и УРИКС-а су ресорном министру Министарства финансија, у чијој је надлежности рад АПР-а, доставили захтев и образложење, зашто је важно да министарство да сагласност, да АПР, из оправданих разлога, помери рок за достављање Статистичког извештаај за 2020. годину до датума 31. марта. 

Иу УРИКС-а су АПР-у указали на прекратак рок и доставили конкретне грешке које се дешавају приликом коришћења апликације, а које укључују немогућност приступања апликацији, немогућност прилагања докумената који су обавезни; приликом ручног уноса података у билансе дешава се да подаци нестану и цео мукотрпан посао мора да се ради поново, „пуцање апликације“ у сред посла, итд. Поред свега наведеног потпуно се игнорише чињеница да су услед пандемије ковид 19 многе књиговође болесне. 

Делује да је државни апарат веома стриктан кад су у питању рокови и обавезе привредника и рачуновођа, а веома флексибилан кад је у питању одговорност оних које порески обвезници плаћају да обезбеде адекватан систем. Крајње је време да се службе професионализују и почну да раде у интересу грађана и привреде Србије. 

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“ у сарадњи са Рачуноводственом комором Србије и УРИКС-ом