Александар Богдановић

По струци хемијски технолог и економиста. Радио у индустрији кафе после студија. Двадесет година стручни консултант у сектору цивилног друштва, државе и привреде из области образовања, запошљавања и заштите права. Радио за неколико међународних институција и министарстава у неколико европских држава. Посебан осврт на младе који спадају у рањиву групу, која најтеже покреће било који посао (приче о младима који су из гаража изградили империје су реткост). Десет година сам имао сопствено предузеће, пет  година сам радио као консултант у грађевинарству (предузимач) и пет година сам водио угоститељско предузеће које сам затим пренео свом запосленом и данас истом предузећу помажем са саветима и административним активностима. Бавим се и стручним консултацијама у унапређењу пословања и подстицању предузетништва.